jblew
Jędrzej Lewandowski
Warsaw, Poland

Intro

CV: https://jedrzej.lewandowski.doctor/

Sources